Φυσήματα στην παιδική ηλικία

Φυσήματα στην παιδική ηλικία

Φύσημα είναι ο ήχος που ακούγεται ανάμεσα σε δύο καρδιακούς χτύπους. Τα φυσήματα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο εύρημα κατά την ακρόαση της καρδιάς των παιδιών και τις περισσότερες φορές δεν είναι παθολογικά και κάποια στιγμή ο ήχος αυτός εξαφανίζεται όσο μεγαλώνει το παιδί.